0

dní

0

hodin

0

minut

0

sekund

Kdy:20. - 21. duben 2023
Kde:Budova Zámeckého pivovaru, Zámecké návrší Litomyšl
Jiráskova 133, Litomyšl 570 01
Registrovat se na kongres

-Hlavní témata kongresu

Hlavní témata kongresu

Sekce pro lékaře:

 • Knee preservation a operační výkony k prevenci artrózy kolenního kloubu

Sekce sester a RHB pracovníků:

 • Ošetřovatelská péče u pacientů s poraněním kolene
 • Rehabilitace
 • Varia

-Orientační časový plán

Orientační časový plán

20. dubna 2023 LÉKAŘSKÁ SEKCE  
  8:00 - 17:00 Registrace
  9:00 - 9:30 Společné slavnostní zahájení
9:30 - 10:30 I. blok – Ošetření menisků a chrupavek
  10:30 - 10:45 Přestávka na kávu
  10:45 - 12:15 II. blok – Ošetření vazů kolene
  12:15 - 13:00 Oběd
  13:00 - 14:00 III. blok – Arthrex Workshop AutoCart
  14:00 - 14:15 Přestávka na kávu
  14:15 - 15:15 IV. blok – Preventivní výkony - řešení osových úchylek
  15:15 - 15:30 Přestávka
  15:30 - 17:00 V. blok – Unikompartmentální náhrady, varia

 

21. dubna 2023 LÉKAŘSKÁ + SESTERSKÁ SEKCE
  9:30 - 10:30 VI. blok - Traumatologie
  10:30 - 10:45 Přestávka na kávu
  10:45 - 11:45 VII. blok - Rehabilitace, konzervativní léčba, varia
  11:45 - 12:00 Zakončení kongresu
  12:00 - 13:00 Oběd
                                         SESTERSKÁ SEKCE

                                    

 

8:00 - 17:00 Registrace
9:00 - 9:30 Společné slavnostní zahájení
9:30 - 10:30 I. blok - Předoperační péče
10:30 - 10:45 Přestávka na kávu
10:45 - 11:45 II. blok – Perioperační péče
11:45 - 12:30 Oběd
12:30 - 13:30 III. blok – Pooperační péče
13:30 - 13:45 Přestávka na kávu
13:45 - 15:15 IV. blok – Předoperační a pooperační rehabilitace

 

 

Úvodní slovo předsedy kongresu

Vážení přátelé,
dovolte, abychom vás pozvali do Litomyšle. Toto historické město leží ve východní části Pardubického kraje, na pomezí Čech a Moravy. První písemná zmínka o Litomyšli se vztahuje již k roku 981 a pochází z Kosmovy kroniky české. Roku 1259 byla Litomyšl českým králem Přemyslem Otakarem II. povýšena na město a v roce 1344 zde Karel IV. založil biskupství. Vratislav II. z Pernštejna zde nechal vystavět renesanční zámek a roku 1722 byl dostavěn monumentální piaristický chrám Nalezení sv. Kříže. V areálu renesančního zámku se již od roku 1949 každoročně uskutečňuje Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl. Zámek je od roku 1999 zapsán v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V roce 1956 bylo v rámci Litomyšlské nemocnice otevřeno ortopedické oddělení. V roce 2006 jsme oslavili 50. výročí od založení Ortopedickým seminářem Pardubického kraje. V roce 2016 zde na zámku proběhl Litomyšlský ortopedický kongres s mezinárodní účastí u příležitosti 60 let vzniku ortopedického oddělení v Litomyšli. V roce 2017 následovaly Arthrex days 2017 Litomyšl. V minulých letech Litomyšl hostila vzdělávací traumatologické kurzy operačních dovedností garantované ČSOT. Všechny tyto akce se, myslím, povedly a měly velice dobrou odbornou i společenskou úroveň. V roce 2023 bychom chtěli na tuto kongresovou tradici navázat IV. Ortopedicko-traumatologickým kongresem v Litomyšli na který vás tímto velice srdečně zvu.


Za organizační výbor
MUDr. Vít Heblt
Předseda kongresu

MUDr. Vít Heblt MUDr. Vít Heblt, předseda kongresupředseda kongresu

Pod záštitou

Město Litomyšl - O Litomyšli - Ke stažení
 • prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, ministr zdravotnictví
 • Ing. Michaela Matoušková, MPA, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje zodpovědná za zdravotnictví
 • Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta města Litomyšle
 • MUDr. Tomáš Gottvald, generální ředitel Nemocnic Pardubického kraje a.s.
 • MUDr. Vratislav Dědek, oblastní ředitel pro zdravotní služby Litomyšlské, Svitavské a Orlickoústecké nemocnice, NPK a.s.
 • prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., předseda ČSOT

        Kongres je pořádán pod záštitou odborných společností:

 • Česká společnost pro ortopedii a traumatologii
 • Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP
 • Česká společnost pro úrazovou chirurgii

 

 
 

Čestné předsednictvo

prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. předseda ČSOT
doc. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D. předseda SSTA
MUDr. Josef März předseda ČSÚCH
MUDr. Miroslav Vlach emeritní primář oddělení Ortopedie traumatologie pohybového ústrojí Litomyšlské nemocnic, NPK, a.s.

Generální partner

                                                                                                                    

Vědecký výbor

MUDr. Vít Heblt

Mgr. Marketa Nemšovská

MUDr. Marek Serbák

MUDr. Roman Hanák

Pořadatel

Ortopedické oddělení Litomyšlské nemocnice, NPK a.s.


Kredity

Kongres je pořádán dle Stavovského předpisu č. 16 a pod garancí POUZ.

 

Registrační poplatek

Registrační poplatek (pro přihlášené do 28. 2. 2023):

Odborný program lékaři: 700 Kč za jeden den

Odborný program NLZP: 500 Kč za jeden den

Odborný program fyzioterapeuti: 500 Kc za jeden den

Společenský večer: 500 Kč

Oběd: 100 Kč

Registrační poplatek (pro přihlášené od 1. 3. 2023):

Odborný program lékaři: 1 000 Kč za jeden den

Odborný program NLZP: 800 Kč za jeden den

Odborný program fyzioterapeuti: 800 Kc za jeden den

Společenský večer: 800 Kč

Oběd: 130 Kč